Kancelaria komornicza Filmy informacyjne Wnioski i linki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz kancelaria nr IV

LICYTACJE / OPISY KOMORNICZE WŁAŚCIWOŚĆ KONTAKT Z KANCELARIĄ

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu
Krzysztof Przybyłowicz
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 27/1A
78-100 Kołobrzeg
ID kancelarii w systemie EPU: 1036

nr rachunku bankowego: Pekao SA
41 1240 6508 1111 0000 5405 9313

e-mail: kolobrzeg2@komornik.pl
telefon: 94 352 81 29
fax: 94 352 02 83

Inspektor Ochrony Danych: Sebastian Nowak
e-mail: iod@rodo.pl

Godziny pracy kancelarii: poniedziałek - piątek od 8:00 do 12:00
Dyżury komornika: wtorki w godzinach 12:00 do 16:00