Kancelaria komornicza Filmy informacyjne Wnioski i linki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz kancelaria nr IV

LICYTACJE / OPISY KOMORNICZE WŁAŚCIWOŚĆ KONTAKT Z KANCELARIĄ

Licytacja Nieruchomości

19-11-2019, g. 12:00
nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym i garażem 78-113 Dygowo, ul.Ogrodowa 7A

pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i garażem 78-113 Dygowo, ul.Ogrodowa 7A

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 19-11-2019 r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu przy ul. Katedralnej 13, w sali nr 8 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i garażem 78-113 Dygowo, ul.Ogrodowa 7A, stanowiącego własność dłużnika, km 76/17, dla którego Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr NKW: KO1L/00009382/9

Suma oszacowania wynosi 384 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 288 600,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 480,00 zł. W tytule proszę wpisać rękojmia km 76/17. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: BANK PEKAO S.A. 41124065081111000054059313 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

UWAGA! zgodnie z obowiązującymi przepisami datą skutecznego złożenia rękojmi jest data uznania kwotą rękojmi rachunku komornika a nie data dokonania przelewu albo wpłaty na konto komornika!

Skrócony opis prawa:
Stan zagospodarowania i techniczno – użytkowy
Działka nr 465/2, o powierzchni 0,08 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym i garażem.Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony z tarasami o powierzchni użytkowej 140,30 m 2, powierzchnia zabudowy budynku wynosi 107 m 2.
Garaż-budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 41,0 m 2.

Nieruchomość stanowi działka o powierzchni 800 m 2, o kształcie regularnym – prostokąt, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej i garażem murowanym w zabudowie wolnostojącej, usytuowanym na granicy z działką sąsiednią.

Budynek mieszkalny – w zabudowie wolnostojącej parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, z tarasami, wybudowany w technologii tradycyjnej.

Program użytkowy budynku mieszkalnego:
Budynek o prostej bryle, ale o dobrych rozwiązaniach architektonicznych i funkcjonalnych, z tarasami w stronę ogrodu. W parterze budynku znajdują się: przedsionek, korytarz, garderoba, w.c., kuchnia z częścią jadalnianą, spiżarnia, pokój dzienny z kominkiem, pomieszczenie gospodarcze i kotłownia.
Na poddaszu są cztery pokoje, łazienka i korytarz.
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 140,30 m 2.
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 107 m 2.

Garaż – budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany murowane tynkowane, dach płaski konstrukcji drewnianej kryty papą na pełnym deskowaniu. Powierzchnia zabudowy wynosi 41,0 m 2.

*********************************************************************************************************
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Art. 305 kk § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
UWAGA! Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.