Kancelaria komornicza Filmy informacyjne Wnioski i linki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz kancelaria nr IV

LICYTACJE / OPISY KOMORNICZE WŁAŚCIWOŚĆ KONTAKT Z KANCELARIĄ

Licytacja Nieruchomości

23-10-2019, g. 12:45
lokal niemieszkalny Z BOCZNYM WIDOKIEM NA MORZE 78-100 Kołobrzeg, ul.Sułkowskiego 9/503

pierwsza licytacja lokalu niemieszkalnego nr 503 usytuowanego na 6 kondygnacji (V piętro) z z bocznym widokiem na morze 78-100 Kołobrzeg, ul.Sułkowskiego 9/503

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 23-10-2019 r. o godz. 12:45 w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu przy ul. Katedralnej 13,w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości tj. lokalu niemieszkalnego nr 503 usytuowanego na 6 kondygnacji (V piętro) składającego się z: pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju i łazienki, o łącznej powierzchni użytkowej 23,92 m 2, do lokalu przylega taras o powierzchni 1,8 m 2 wraz udziałem wynoszącym 14/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu o numerze 14/2, o pow. 0,9476 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal z bocznym widokiem na morze.
Nieruchomość należy do dłużnika: położona jest : 78-100 Kołobrzeg, ul.Sułkowskiego 9/503 dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW: KO1L/00047555/1

Suma oszacowania wynosi 349 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 262 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 980,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: BANK PEKAO S.A. 41 1240 6508 1111 0000 5405 9313 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

UWAGA! zgodnie z obowiązującymi przepisami datą skutecznego złożenia rękojmi jest data uznania kwotą rękojmi rachunku komornika a nie data dokonania przelewu albo wpłaty na konto komornika! Zaleca się zatem dokonywanie przelewów albo wpłat na konto komornika nie później niż na 3 dni przed terminem licytacji. Jeśli rachunek komornika nie zostanie uznany kwotą wadium w odpowiednim terminie, osoba, która dokonała przelewu albo wpłaty na konto tej kwoty nie zostanie dopuszczona do przetargu.

Skrócony opis prawa:

Lokal niemieszkalny nr 503 usytuowany jest na 6 kondygnacji (V piętro) składa się z: pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju i łazienki, o łącznej powierzchni użytkowej 23,92 m 2, do lokalu przylega taras o powierzchni 1,8 m 2 Lokal klimatyzowany, wyposażony w instalacje: elektryczną, wod.- kan., c.o. i c.w., RTV, wentylacji, sygnalizacji pożaru. Lokal z bocznym widokiem na morze, dobrze wyposażony o ekskluzywnym wnętrzu.

Stan techniczno – użytkowy:

Wyceniany lokal stanowiący odrębną nieruchomość usytuowany jest w zespole sanatoryjno-hotelowym w budynku tworzącym segment przy ul. Sułkowskiego 9 Marine Hotel, siedmiokondygnacyjnym, podpiwniczonym, obejmującym 231 lokali apartamentowych oraz 46 lokali użytkowych, w tym dobrze wyposażone zaplecze rekreacyjne i odnowy biologicznej. Hotel apartamentowy wzniesiony został w roku 2010, pięciogwiazdkowy, dysponuje centrum spa i fitness z basenem krytym, całorocznym jacuzzi zewnętrznym, sauną, łaźniami, grotami i siłownią, oraz centrum konferencyjno-szkoleniowe. W hotelu znajduje się również klub nocny i widokowa kawiarnia. Do dyspozycji gości są dwie restauracje, dostępna jest baza handlowa w postaci sklepów.

**************************************************************************************************

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu ul. Katedralna 13 oraz Kancelarii Komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Art. 305 kk § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

UWAGA! Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.