Kancelaria komornicza Filmy informacyjne Wnioski i linki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz kancelaria nr IV

LICYTACJE / OPISY KOMORNICZE WŁAŚCIWOŚĆ KONTAKT Z KANCELARIĄ

Opis / Oszacowanie

20-06-2024, g. 14:00
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI położonej pod adresem 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej dz. nr 297/1

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI położonej pod adresem 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej dz. nr 297/1

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 20-06-2024 r. o godz. 14:00

pod adresem:78-100 Kołobrzeg, ul.Jedności Narodowej dz. nr 297/1

zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażu położonej pod adresem: 78-100 Kołobrzeg, ul.Jedności Narodowej, dz. nr 297/1 należącej do dłużnika Piotr Pawlicki

dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1L/00026778/7

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.