Kancelaria komornicza Filmy informacyjne Wnioski i linki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz kancelaria nr IV

LICYTACJE / OPISY KOMORNICZE WŁAŚCIWOŚĆ KONTAKT Z KANCELARIĄ

Opis / Oszacowanie

28-04-2023, g. 00:00
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI położonej pod adresem 78-100 Kołobrzeg, ul. Sienkiewicza 12

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI położonej pod adresem 78-100 Kołobrzeg, ul. Sienkiewicza 12

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 28-04-2023r. o godz. 13:00

w miejscu położenia nieruchomości tj. – działka zabudowana nr 129/5, położona w obrębie nr 10 miasta Kołobrzeg, ul. Sienkiewicza 12 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości stanowiącej grunt w użytkowaniu wieczystym do dnia 09.02.2092r. , oraz budynki stanowiące odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW KO1L/00038971/7].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.