Kancelaria komornicza Filmy informacyjne Wnioski i linki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz kancelaria nr IV

LICYTACJE / OPISY KOMORNICZE WŁAŚCIWOŚĆ KONTAKT Z KANCELARIĄ

Opis / Oszacowanie

05-04-2023, g. 12:00
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI położonej pod adresem 78-111 Ustronie Morskie, Kukinka

OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI położonej pod adresem 78-111 Ustronie Morskie, Kukinka

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz w sprawie egzekucyjnej przeciwko: Janusz Ciaputa

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 05-04-2023 o godz. 12:00

w miejscu położenia nieruchomości tj. 78-111 Ustronie Morskie, Kukinka (wycena dwunastu działek zabudowane i niezabudowane) zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej: 78-111 Ustronie Morskie, Kukinka, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: KO1L/00024896/6]

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.